Srbija i katastrofalni rizici

Blog Autor: Prof. dr Vladimir M. Cvetković, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu, Datum: 30.09.2023.
Srbija i katastrofalni rizici

Srbija je osetljiva na razne prirodne i antropogene opasnosti. Rizik nije ujednačen širom zemlje i varira u zavisnosti od vrste opasnosti i procenjenog potencijala štete. Seizmički hazardi, klizišta, odroni kamenja, poplave, bujične poplave, erozija, suše i šumski požari su neke od značajnih prirodnih opasnosti koje se mogu javiti na teritoriji Srbije.

Sadašnje stanje zaštite od katastrofa na teritoriji Srbije karakteriše nepotpunost i nedostupnost informacija o rizicima od mogućih prirodnih katastrofa i o posledicama koje one mogu imati, kao i nedovoljno „učešće javnosti“. Kapacitet lokalnih vlasti, stručnih službi i konsultanata da koji bi trebalo da se angažuju u savremenom pristupu upravljanja rizicima od katastrofa je nedovoljan. Aktuelnu situaciju karakteriše i nepostojanje jedinstvene baze podataka o prostornoj distribuciji pojedinih opasnosti – odnosno utvrđivanju potencijalno kritičnih zona (poplave, katastri klizišta, bujice itd.). Stanje ukupnog sistema zaštite od katastrofa na teritoriji Srbije nije zadovoljavajuće, posebno u odnosu na prostorne aspekte upravljanja rizicima od katastrofa.

U Srbiji se od 1970-ih do 2002. godine dogodilo oko 5000 katastrofa. Shodno međunarodnoj bazi DesInventar, od 1980. do 2023. godine dogodila se 2.331 katastrofa u Srbiji, a od 2010. do 2023. čak 1.616.

Prema statističkim podacima UNOCHA-ovog Reliefveb-a, najčešći tipovi katastrofa su bile poplave, sa petnaest katastrofalnih poplava između 1988. i 2014. Stručni izvori pokazuju da je veličina teritorijalne ugroženosti Srbije od seizmičkih hazarda, prekomerne erozije, oapsnosti od klizišta, osetljivosti na susu, plavljenja, šumskih požara – čak 57,33 odsto ukupne površine.

Distribucija katastrofa u svetskom geoprostoru

U periodu 1900–2013. godine, dogodilo se približno 25.552 katastrofe u svetu, od čega je najviše bilo hidrosferskih, a zatim meteoroloških, litosferskih, klimatskih i biosferskih katastrofa. U navedenom periodu, nastradalo je približno 65 miliona, povređeno približno 15 miliona, pogođeno 13 milijardi, dok je bez doma ostalo približno 337 miliona ljudi. Pričinjena materijalna šteta, izražena u američkim dolarima, iznosila je približno pet milijardi. Posebno se naglašava da je najviše bilo poplava – približno 8.000, dok je najmanje bilo klizišta i odrona – tek stotinak. Prema vrsti katastrofe, zabeležene su približno 694 poplave, 596 oluja, 221 epidemija, 206 zemljotresa, 106 suša, 102 cunamija i bujica, 81 slučaj ekstremnih temperatura, 62 šumska požara, 38 vulkanskih erupcija, 14 infekcija koje su preneli insekti i 9 klizišta i odrona.

Požari

U Srbiji je prisutan trend povećanja broja požara, kao i broja poginulih i povređenih. Na osnovu zvaničnih podataka, broj požara u 2017. godini povećan je za 50 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. U požarima koji su izbili u stambenim jedinicama širom Srbije u 2020. godini stradala je 51 osoba. Prema podacima MUP-a, vatrogasno-spasilačke službe su imale preko 4000 intervencija, od čega više od 3000 požara. Kad je reč o šumskim požarima, pod najvećim rizikom su istočna i jugoistočna Srbija.

Zemljotresi

Srbija se nalazi u oblasti umerene seizmičke aktivnosti po broju, učestalosti, i jačine zemljotresa. Prema dostupnim izvorima informacija, dogodilo se oko 180 zemljotresa sa epicentrom u Srbiji i bližem okruženju koji su pored materijalne štete na 89 teritorija Srbije za posledicu imali i gubitke života.

Poplave

Između 1915. i 2013. godine zabeleženo je 848 poplava, sa 133 smrtna slučaja, pri čemu se najkritičniji događaj dogodio u maju 2014.

Epidemije

Na teritoriji Srbije kuga se javljala u više navrata (1348, 1362, 1428, 1430. i 1438. godine); tokom Prvog svetskog rata srpska vojska i javnost su bili pogođeni tifusom; u Jugoslaviji je 1972. godine bila epidemija malih boginja; bilo je izbijanja tularemije tokom 1990-ih; pandemija COVID-19 zahvatila nas je tokom 2019–2021.

Klizišta

Zastupljenost klizišta u odnosu na ukupnu teritoriju Srbije iznosi 20-25%. Takođe, pojave nestabilnosti terena, u vidu odrona i osulina u polomljenim krečnjacima i serpentinitima, zastupljene su u klisurastim dolinama rečnih tokova, kao i na neobezbeđenim kosinama u zoni saobraćajnica. Zastupljenost odrona i osulina na teritoriji Srbije iznosi 5-10 %. Dakle, teritorija Srbije ugrožena je savremenim geološkim procesima, koji nanose ogromne štete privredi Republike.

Grad

Grad se najčešće javlja u zapadnoj Srbiji i delu Šumadije, oblasti Fruške Gore, Srema i južne Bačke, zatim na Kopaoniku i delu južne Srbije. Glavni uzrok ovakve prostorne raspodele pojave grada su preovlađujući nailasci frontova iz pravca zapada, severozapada i jugozapada, kao i uticaj orografije na razvoj gradonosne oblačnosti. Maksimalna vrednost učestalosti pojave grada je u oblasti Kopaonika, gde iznosi čak 3,8 dana. Generalno se uočava da zapadna Srbija ima veću učestalost pojave grada od istočne.

Potrebno više akcije

Opasnosti koje uzrokuju katastrofe u Srbiji biće još kompleksnije i ozbiljnije u budućnosti. Ljudi ne smeju biti pasivni, već se moraju uključiti u proaktivno ublažavanje odnosno  otklanjanje posledica budućih katastrofa. Od nas zavisi, kojim ćemo putem krenuti i sa kakvim ćemo se posledicama naših odluka susretati u budućnosti.

Do sada u Srbiji nije utvrđen nivo otpornosti zajednice na katastrofe. Ne postoje naučni preduslovi za njegovounapređenje kako bi se umanjile buduće materijalne i nematerijalne posledice katastrofa. Razvijanje prediktivnog modelasa indeksom otpornosti zajednice na katastrofe u Srbiji osnažio bistvaranje preduslova za kreiranje javnih politika, strategija i procedura za unapređenje otpornosti i smanjenje posledica katastrofa po ljude i njihovu imovinu i unapređenje bezbednosti građana.Takođe, to bi podstaklopredviđanje otpornosti zajednice na katastrofe na osnovu indikatora društvenog identiteta, poboljšavajući predviđanje katastrofa i pripremajući se za ograničavanje gubitaka u katastrofama. Na osnovu razvoja analitičkih okvira za razumevanje otpornosti zajednice na katastrofe i društvenog identiteta u katastrofama, stvorili bi sesuštinski preduslovi za projektovanje inovativnih informacionih sistema koji će omogućiti lokalnim zajednicama da povećaju nivo otpornosti.

Uzimajući u obzir više od 300 sprovedenih i objavljenih istraživanja, može se reći da bi u Srbiji trebalo unaprediti sistem upravljanja u katastrofama. U cilju obezbeđenog delotvornog reagovanja na katastrofe, neophodno je na svim nivoima izvršiti unapređivanje nivoa razumevanja rizika od katastrofa.

S tim u vezi, još 2018. je osnovano Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama (NSD-URVS) koje okuplja naučnike i praktičare iz Srbije i regiona u cilju zajedničkog unapređenja teorijskih i empirijskih postulata i pružanja pomoći donosiocima odluka na lokalnom nivou i rukovodiocima u procesu upravljanja u vanrednim situacijama. Ovo Društvo je organizovalo niz obuka usmerenih na edukaciju iz oblasti vanrednih situacija.

Blog


Ostale objave iz ove kategorije:

Srbija i katastrofalni rizici
Sprečiti a ne lečiti

avg 7, 2023

I prošle i ove godine smo u aprilu u Beogradu gledali snežne pahulje. Prošle godine u junu smo „umirali“ od vrućine, ovog juna su nam zimske jakne još uvek bile na čiviluku u hodniku. A onda smo s ulaskom u jul počeli da..

Pročitaj više...

Srbija i katastrofalni rizici
Povreda na team building-u

mar 25, 2023

Da li se povreda na team building-u može smatrati povredom na radu i kako se obavlja njena kvalifikacija? Da li su zaposleni osigurani za vreme team buildinga i da li postoji odgovornost poslodavca za bezbednost zaposlenih na team..

Pročitaj više...

Srbija i katastrofalni rizici
Kako da sprečimo digitalne prevare i krađu podataka i novca?

mar 13, 2023

Kada je Lazarus Group, severnokorejska hakerska grupa pod kontrolom države, ukrala 625 miliona dolara digitalnih tokena početkom 2022. godine od Ronin network, to je bio najveći sajber napad u istoriji decentralizovanih finansija (DeFi) i druga najveća..

Pročitaj više...

Srbija i katastrofalni rizici
Od igre „SimCity“ do boljih gradova u stvarnosti

jan 31, 2023

Kao dete, uživao sam igrajući “SimCity”,..

Pročitaj više...