Ministri EU zvanično odobrili Strateški plan Grupacije EIB

Vesti Datum: 25.06.2024.
Ministri EU zvanično odobrili Strateški plan Grupacije EIB

Tokom sastanka Saveta guvernera Evropske investicione banke (EIB) koji je održan u petak 21. juna, ministri Evropske unije zvanično su podržali Strateški plan Grupacije kojim je usvojeno osam prioriteta.  Oni obuhvataju klimatsko delovanje, digitalizaciju i inovacije, bezbednost i odbranu, koheziju, poljoprivredu i bioekonomiju, socijalnu infrastrukturu, investicije sa proširenim dejstvom izvan EU, kao i doprinos jačanju tržišta kapitala Evrope. Između ostalog, odobreni plan obuhvata i pokretanje ciljnog investicionog programa Strategic Tech-EU” radi ubrzanja digitalizacije i inovacija u strateškim tehnologijama, kao što su veštačka inteligencija, mikročipovi, bionauke i kvantno računarstvo. Ta inicijativa će pokrivati ceo lanac vrednosti, uključujući kritične sirovine, jačajući time stratešku autonomiju Evrope i podstičući domaće inovacije. Po ovlašćenju Evrogrupe, EIB će proširiti uspešnu inicijativu „Evropski tehnološki prvaci”, kako bi privukla privatni kapital za finansiranje proširenja inovativnih novoosnovanih preduzeća.

Isto tako, model standardizovanih finansijskih instrumenata primeniće i u drugim oblastima, kako bi privukla privatne investicije u sektore kao što su energetska efikasnost za mala i srednja preduzeća i rekonstrukcija zgrada. EIB će pojačati svoje investicije i razviti nove finansijske instrumente kako bi povećala otpornost Evrope u upravljanju vodama i podržala poljoprivredu, bioekonomiju i sigurnost snabdevanja hranom. Ti programi će obezbediti likvidnost, udruživanje sredstava i smanjiti rizik ulaganja. Izvan EU Grupacija EIB će staviti veći naglasak na uticaj, pružajući podršku Ukrajini, obezbeđujući uspešnost procesa proširenja EU, jačajući međunarodna partnerstva sa susednim zemljama i podržavajući stratešku agendu EU Globalni izlaz u Africi i širom sveta, kao glavnim prioritetima.  

Ministri su pozdravili već preduzete konkretne korake u realizaciji prioriteta, uključujući Akcioni plan za dalje jačanje podrške sektoru bezbednosti i odbrane Evrope, uz istovremenu zaštitu kapaciteta banke za finansiranje. Grupacija EIB je već prilagodila svoju politiku kreditiranja kako bi proširila opseg investicija koje se mogu finansirati u oblastima bezbednosti i odbrane, uključujući vojnu mobilnost, zaštitu granica i drugih kritičnih infrastruktura, razminiranje i dekontaminaciju, sajber bezbednost, svemir, istraživanja i razvoj i drugih tehnologija i infrastrukture dvostruke namene.

Uz pretpostavku izmene statuta, guverneri su se saglasili da se granična vrednost koeficijenta zaduženosti poveća sa 250% na 290%, omogućavajući EIB da održi planirani godišnji obim kreditiranja u 2024. godini i sprovede dodatna zaduženja i garancije iz budžeta EU, uz istovremeno očuvanje svojih pokazatelja finansijske poluge i adekvatnosti kapitala. To će obezbediti dovoljno prostora za sprovođenje Strateškog plana i za kritične investicije u oblastima kao što su čista energija, baterije, socijalna i teritorijalna kohezija, kao i bezbednost i odbrana, jačajući stratešku autonomiju Evrope. Prema novom ograničenju, EIB bi održala svoj pokazatelj adekvatnosti osnovnog akcijskog kapitala na veoma visokom nivou, dodatno unapređen internim merama za povećanje efikasnosti i profitabilnosti i to bez ikakvog uticaja na evropske poreske obveznike.

Više od polovine finansijskih sredstava koje godišnje izdvaja, EIB će nastaviti da investira u klimatsko delovanje sa fokusom na čistu i pristupačnu energiju i ostaje na dobrom putu da u kritičnoj deceniji do 2030. godine podrži zelene investicije vredne hiljadu milijardi evra. Strateškim planom takođe je predviđeno da se gotovo polovina godišnjeg kreditiranja EIB usmeri za projekte u kohezionim regionima. U kombinaciji sa povećanim naglaskom na investicije u socijalnu infrastrukturu, kao što su zdravstvo i pristupačni stambeni i obrazovni objekti, ovim se ističe posvećenost Grupacije ravnopravnom rastu i konvergenciji životnog standarda.

„Građani i preduzeća očekuju da Evropa podrži investicije za budućnost, koje poboljšavaju kvalitet njihovog života, jačaju njihovu bezbednost i pružaju im nove prilike.  Strateški plan Grupacije EIB pomoći će upravo u tome, štiteći prosperitet, konkurentnost i stratešku autonomiju Evrope”, rekla je predsednica Grupacije EIB Nađa Kalvinjo. „Naši akcionari su odobrili jasan plan za naredne godine, koji se oslanja na jake strane Grupacije EIB i stvara uslove za povećanje njene efikasnosti i uticaja, podstičući investicije tamo gde će pružiti značajan doprinos.”

Novoizabrano rukovodstvo

Savet guvernera EIB, sastavljen od ministara koje je imenovala svaka od 27 država članica, takođe je pozdravio novu predsednicu Saveta guvernera, imenovanje novog predsednika Revizorskog odbora, kao i odobravanje godišnjeg izveštaja Revizorskog odbora.

Godišnjom sednicom predsedavao je Vinsent Van Petehem, potpredsednik Vlade i ministar finansija Belgije. „EIB je moćan evropski instrument koji mobiliše finansijska sredstva javnog i privatnog sektora za realizaciju zajedničkih investicionih prioriteta država članica”, rekao je Van Petehem predajući rotirajuću predsedavajuću poziciju Saveta guvernera Bugarskoj. „Bila mi je privilegija i čast da proteklih godinu dana predsedavam Savetom guvernera Banke i posebno mi je drago što tu poziciju predajem nakon odluke da se Banka EU ovlasti da u budućnosti učini više, na osnovu jasnog Plana”.

„Kao finansijski ogranak EU, Grupacija EIB će nastaviti da pruža finansijsku podršku ključnim prioritetima u Uniji i van nje. Grupacija EIB ima ključnu ulogu u podršci zelenoj i digitalnoj tranziciji, koheziji i regionima koji su najviše pogođeni invazijom na Ukrajinu”, rekla je privremena potpredsednica Vlade i ministarka finansija Bugarske Ljudmila Petkova, dodavši: „Stručnost i jaka kapitalna pozicija EIB biće osnov za očuvanje njene vodeće uloge i rešavanje izazova pred nama”.

U okviru rotacija predviđenih Poslovnikom EIB, Kristof Has predao je poziciju predsedavajućeg Revizorskog odbora Nunju Gracijasu Fernandesu na period od godinu dana. Tokom sednice Saveta guvernera, Revizorski odbor je izložio svoj godišnji izveštaj koji će biti objavljen blagovremeno.

Vesti


Ostale objave iz ove kategorije:

Ministri EU zvanično odobrili Strateški plan Grupacije EIB
Osma eSecurity konferencija 2024

jun 28, 2024

Nakon sedam uspešnih međunarodnih konferencija na temu IT bezbednosti i zaštite informacija Udruženje eSigurnost organizacije svoju osmu eSecurity konferenciju , koja će se održati od 7. do 10...

Pročitaj više...

Ministri EU zvanično odobrili Strateški plan Grupacije EIB
Lažne ankete kradu podatke

jun 21, 2024

Elektronsko bankarstvo, koje koristi više od 4 miliona građana u Srbiji, donelo je sa sobom brojne pogodnosti, ali i potrebu za pojačanom zaštitom podataka na internetu. Jedna od najčešćih pojava u digitalnom okruženju su takozvane..

Pročitaj više...

Ministri EU zvanično odobrili Strateški plan Grupacije EIB
Bankomati po Evropi - meta novih hakerskih napada

jun 13, 2024

Bankomati po Evropi meta su novog zlonamernog softvera Nova vrsta zlonamernog softvera koji cilja bankomate u Evropi, nazvan EU ATM..

Pročitaj više...

Ministri EU zvanično odobrili Strateški plan Grupacije EIB
SMART Balkans: Zabrinjavajući porast nasilja zasnovanog na polu i femicida na Zapadnom Balkanu zahteva hitnu reakciju institucija i drugih interesnih grupa

dec 18, 2023

Uprkos činjenici da su sve zemlje Zapadnog Balkana ratifikovale Istanbulsku konvenciju i uspostavile pravni institucionalni okvir za nju, kao i usluge za žrtve nasilja, nastavlja se drastičan rast nasilja zasnovanog na polu i naročito broja femicida. Ovi..

Pročitaj više...