O nama

Platformu „Be Risk Protected“ pokrenuli su portali Sve o osiguranju i Sve o novcu, sa namerom da kroz razne aktivnosti skrenu pažnju javnosti na rizike novog doba, i da informišu što širu publiku o veličini tih rizika, o raspoloživoj preventivi, i o mogućnostima nadoknade štete ukoliko se dogodi.

Kao „rizici novog doba“ obrađuju se oni rizici koje, prema globalnim istraživanjima, privrednici u svetu prepoznaju kao „rizike budućnosti“ – one za koje se procenjuje da mogu doneti najveće štete poslovanju u narednoj deceniji.

Kao jedan od ključnih prepoznat je rizik za bezbednost podataka: stoga je u okviru platforme „Be Risk Protected“ pokrenula Inicijativa za jačanje bezbednosti podataka, koja okuplja aktivne i napredne grupe poslovnih ljudi/preduzeća koji žele da doprinesu bezbednijem društvu i poslovanju u doba digitalne transformacije. Ako i Vi želite da se uključite, više detalja pronađite OVDE.

Pod sloganom „Be Risk Protected“ organizuju se konferencije, tribine, okrugli stolovi na aktuelne teme koje se tiču rizika. Jedna od prvih bila je konferencija „Rizici novog doba: uticaj na poslovanje i imovinu“ (jun 2020.), na kojoj su glavne teme bile sajber rizici, klimatske promene i odgovornost menadžera – kao rizici budućnosti od kojih, prema globalnim istraživanjima, privrednici najviše strahuju. Više o događajima pogledajte OVDE.

Kako bismo i preduzećima i građanima ukazali na opasnosti od rizika, ali i na preventivne mere i mogućnosti finansijske nadoknade u slučaju štete, osmišljavamo i objavljujemo elektronske i štampane publikacije, edicije, digitalne informatore. Više o publikacijama pogledajte OVDE.

Ukoliko Vam je potrebna podrška u osmišljavanju sadržaja za jasno ciljanu kvalitetnu publiku, ili partnerstvo u realizaciji Vaših aktivnosti namenjenih širokoj publici, pišite nam na office@beriskprotected.rs .

Srdačno Vas pozdravljamo.

Lela Saković – urednica portala Sve o osiguranju
Vesna Lapčić – urednica portala Sve o novcu