Preduzeća koja ne uvedu ESG principe u poslovanje (Environmental, Social, Governance) – koje ne brinu o prirodi, ljudima i nemaju visoke standarde u upravljanju - uskoro neće ni postojati. Na poštovanje ESG principa preduzeća će obavezivati (zasad evropska) regulativa, te strane firme neće ni smeti da posluju sa onima koji te principe ne poštuju. Osim toga, nove generacije neće hteti od njih da kupuju.

Ali:

 • Kako poslovati održivo u neizdrživim ekonomskim uslovima?
 • Kako se istovremeno izboriti i sa sajber rizicima koji su jedan od najvećih svetskih rizika današnjice, i male su šanse da se smanje?
 • Kako u svemu tome sačuvati mentalno zdravlje zaposlenih?

 

Agenda

09:00 – 09:30h – registracija

Početak: 9:30h

Uvodna izlaganja

9:30 – 9:35 Pozdravna reč organizatora

9:35 – 9:50 Željko Jović, viceguverner Narodne banke Srbije

9:50 – 10:00 Jelena Manić Petronikolos, rukovoditeljka Centra za integraciju Ciljeva održivog razvoja - UNDP (United Nations Development Programme)


10:00 – 11:20

PANEL 1:

KAKVA JE SUDBINA ONIH KOJI NASTAVE DA POSLUJU MIMO ESG PRINCIPA ODRŽIVOSTI
 • Da li će kupci budućnosti želeti proizvode/usluge preduzeća koja ne posluju po ESG principima
 • Da li će biti moguće poslovati mimo međunarodne regulative čak i ako domaća ne obavezuje na ESG poslovanje)?
 • Da li će investitori, međunarodne kompanije i finansijske institucije želeti i moći da posluju sa preduzećima koja posluju mimo principa održivosti?
 • Da li ona već sada u Srbiji mogu da ostanu bez osiguranja svog biznisa i bankarskih garancija?

Učesnici:

Ljubica Tomić, Managing Partner, TSG

Nikola Đukić, predsednik IO, UNIQA neživotno osiguranje

Sonja Miladinovski, direktor za okvir upravljanja rizicima i koordinaciju ESG rizika, OTP banka

Leo Pandžić, direktor Direkcije za održivi razvoj, DDOR osiguranje

Jasmina Pešović, Menadžer kvaliteta i operativne održivosti, Bambi


11:20 – 11:35

KAKO POSTAVITI ESG STRATEGIJU?

Robert Ćuzela-Piljac, Business Development Manager, Horváth Adria


11:35 – 11:55

KAFE PAUZA


11:55 – 12:45

OPEN TALK: SAJBER BEZBEDNOST

 • Zašto su sajber rizici drugu godinu za redom prvi na listi poslovnih rizika?
 • Da li se sajber kriminal pojačava u krizama?
 • Zašto su srpska preduzeća sve češće meta?
 • Najučestalije i najskuplje sajber prevare (socijalni inženjering) i kako ih prepoznati?
 • Sajber napadi na sistem – mogućnosti preventive, odbrane i otklanjanja štete

Učesnici:

Sergej Stolić, stariji menadžer programa ICT proizvoda, A1

Dr Goran Paunović, glavni savetnik za bezbednost IKT sistema, Nacionalni CERT,

Moderator:

Darko Šehović, rukovodilac FIN-CSIRT, rukovodilac Službe za bezbednost informacija, Udruženje banaka Srbije


12:45 – 13:00

Korak ispred hakera: Kontinualna sajber otpornost uz pomoć AI

Mikica Ivošević, Co-Founder, CTO i etički haker, Abstract


13:00 – 13:15

“MUST HAVE” – FINANSIJSKA ZAŠTITA OD SAJBER RIZIKA, I KAKO DA JE OBEZBEDITE

Bojan Jovanovic, Head of Corporate, Marsh Mclennan Srbija

Marijo Stojanović, Financial and Professional Lines Leader, Marsh Mclennan Slovenia & Adria


13:15 – 13:35

INTERVJU: “POMOĆ PRIJATELJA“ ČUVA KASU

Kako zadržati likvidnost i neometano poslovati u turbulentnim vremenima – konkretni mehanizmi za preduzeća i finansijski sektor

Učesnici:

Miloš Brusin, predsednik IO, Sava životno osiguranje

Bojan Vračević, predsednik IO S-leasing

Moderator:

Aleksandra Kozić, stariji advokat, Vuković&Partners advokatska kancelarija


13:35 – 14:25

ZAJEDNIČKI RUČAK


14:25 – 15:25

PANEL 2:

KAKO POSLOVATI ODRŽIVO U NEODRŽIVOM OKRUŽENJU
 • Najveći rizici po poslovanje u sadašnjim globalnim okolnostima
 • Koje rizike je moguće osigurati, i na koji način?
 • Koji su danas dostupni izvori finansiranja za preduzeća? Da li postoje posebne linije za prelazak na održivo poslovanje?
 • Globalna kriza s jedne strane, I zahtevi za održivim poslovanjem s druge: kako investitori/kreditori procenjuju rizike i odlučuju koga će kreditirati/u šta će investirati?
 • Da li je moguće ispuniti ekološke zahteve u sadašnjim globalnim uslovima i kako to učiniti?

Učesnici:

Zoran Blagojević, predsednik IO, Wiener Stadtische osiguranje

Vladimir Đukanović, investitor, ID Interactive design, 360cities.net - "srpski vuk sa Volstrita"

Neven Marinović, direktor i suosnivač, SMART kolektiv


15:25 – 16:10

OPEN TALK: KAKO SAČUVATI MENTALNO ZDRAVLJE ZAPOSLENIH

 • Kako trka za profitom i istovremeno borba menadžmenta da preduzeće opstane u ovakvim globalnim okolnostima utiču na mentalno zdravlje zaposlenih?
 • Kako se ponašati prema zaposlenima da bi se sačuvala produktivnost?
 • Rodna ravnopravnost kao deo ESG modela poslovanja.

Učesnici:

Prof Nevena Čalovska Hercog dr sc med, psihijatar, psihoterapeut

Edin Veljović, Serbia Country Lead, AMS

Moderator:

Sanja Popović Pantić, Predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije, i rukovodilac Centra za istraživanje razvoja nauke i tehnologije

 

Kome je skup namenjen?

Konferencija je namenjena biznis sektoru, javnim preduzećima i institucijama, lokalnim upravama:

 • Top menadžmentu/donosiocima odluka u preduzećima i lokalnoj upravi
 • ESG/CSR menadžerima
 • Risk menadžerima
 • Menadžerima za bezbednost podataka i sajber bezbednost
 • Strategijskim menadžerima
 • HR menadžerima
 • Menadžerima za korporativne komunikacije

 

Partneri konferencije

 

Medijski partneri

 

Prijatelj konferencije

Ako želite da za Vas čuje više od 100 domaćih uticajnih privrednika i donosilaca odluka u privatnom i javnom sektoru, i da se uključite u networking tokom konferencije;

 • Ako želite da se logo Vašeg preduzeća pojavi na led ekranu iza govornika, a reklamni materijal podeli svim prisutnima na konferencije
 • Ako želite da se pojavite i u ostalim našim aktivnostima tokom 2023. godine

Uključite se u podršku organizaciji konferencije, na kojoj će domaći privrednici moći da čuju kako da lakše prihvate promene i uklope se u nove modele izazvane zahtevima prelaska na održivo poslovanje.

Sponzorski paket Prijatelj konferencije obuhvata:

 • Pominjanje u uvodnoj reči organizatora
 • Podela reklamnog materijala svim prisutnima (materijal se pakuje u torbe koje obezbeđuje organizator, materijal obezbeđuje Prijatelj konferencije)
 • Logo na led ekranu iza govornika
 • Roll-up u/van sale (u zavisnosti od prostora)
 • PR tekst na portalima Sveonovcu i Sveoosiguranju
 • 1/2 strane oglasa u jednom onlajn izdanju publikacije BeRiskProtected (u 2023. planirana su dva izdanja, više informacija na office@beriskprotected.rs)

Vrednost paketa je 1.100 EUR bruto (organizator nije u sistemu PDV-a).

Prijavite se

Visina kotizacije (dinarska protivvredost, srednji kurs NBS na dan fakturisanja):

RANA PRIJAVA

100 EUR

do 25. aprila

STANDARDNA PRIJAVA

120 EUR

do 15. maja

POSLEDNJA ŠANSA

150 EUR

posle 15. maja

GRUPNE KARTE

3+ iz iste kompanije

10% popusta na ukupan iznos

**Organizator nije u sistemu PDV-a.

Kotizacija podrazumeva:

 • Prisustvo konferenciji
 • Networking tokom svih pauza
 • Dve kafe pauze i ručak
 • Godišnja edicija „Moć održivog poslovanja“