Vladimir Bogosavljević, Wiener Städtische osiguranje: Podržavamo ekološke inicijative

Intervju Datum: 13.04.2022.
Vladimir Bogosavljević, Wiener Städtische osiguranje: Podržavamo ekološke inicijative

Brojna osiguravajuća društva u svetu posvećena su Ciljevima održivog razvoja UN (SDGs), kako kažu, „u svojoj sferi uticaja“. Sa Vladimirom Bogosavljevićem, direktorom sektora za neživotna osiguranja u Wiener Städtische osiguranju, razgovarali smo o tome kako ova industrija može da utiče na poboljšanje opštih uslova života u svetu, a posebno na očuvanje planete, ali i o tome koliko je – i kako - ekološke standarde koje poštuju veliki svetski osiguravači moguće primeniti u Srbiji.

 Koje su to oblasti napretka društva na koje sektor osiguranja može najviše da utiče, uopšte ali i u našoj zemlji?

Osiguranje, kao mehanizam zaštite, ima važnu ulogu u ostvarivanju sledećih SDG ciljeva: svet bez siromaštva, svet bez gladi, dobro zdravlje, rodna ravnopravnost, dostojanstven rad i ekonomski rast, industrija, inovacije i infrastruktura, smanjenje nejednakosti, akcija za klimu i partnerstvom do ciljeva.

Sektor osiguranja u Srbiji prepoznaje se kao činilac koji može da ostvari konkretan doprinos naročito kada govorimo o ciljevima dostojanstvenog rada i ekonomskog rasta, inovacije i infrastrukture.

U tom smislu, obezbeđivanje sigurnosti poslovanja u Srbiji je svakako prioritet jer osiguranje privrede pomaže povećavanje njene otpornosti, podstiče porast investicija i doprinosi opštem rastu. Osiguranje imovine, odgovornosti ili prekida poslovanja značajno utiče na poziciju privrede u periodima neizvesnosti. Osiguranje olakšava i pristup kreditima što je za privredu naročito važno jer na taj način obezbeđuju dodatna sredstva koja se ulažu u unapređenje tehnologije, istraživanje i razvoj, stvaraju se mogućnosti za inovacije i proširenje poslovanja što utiče na stvaranje novih radnih mesta.

 “Zelene polise“ omogućavaju povoljnosti za sve koji načinom života i rada žele da doprinesu očuvanju planete. Da li se one mogu uskoro očekivati i kod nas, i koliko je tržište u Srbiji uopšte spremno za to? Da li je potrebno da se najpre stvori potražnja da bi se pojavila ponuda, ili osiguravači ponudom mogu da podstiču ljude na promenu načina života?

VIG kao i ostali veliki osiguravači ima čitav niz inicijativa koje se ogledaju u podršci održivom razvoju.

U skladu sa tim, mi u Wiener Städtische osiguranju nismo spremni da svoje kapacitete pružimo industrijama koje su prepoznate kao ekstremni zagađivači ili čije delovanje oslobađa enormne količine CO2 u atmosferu ako ni te kompanije nisu spremne da svoje poslovanje učine više održivim u tom smislu.

Sa druge strane, spremni smo u potpunosti da zadovoljimo potrebe za osiguranjem „zelenih“ izvora energije i drugih „zelenih“ poslovanja. U portfelju već imamo čitav niz osiguranih obnovljivih izvora energije i spremni smo za nove inicijative koje omogućavaju fizičkim licima da budu proizvođači-potrošači električne energije kroz ugradnju solarnih panela. Iako su ovi osiguranici i dalje, u odnosu na ukupan portfelj, malobrojni – smatramo da smo dužni da svojim poslovanjem podržimo ekološke inicijative. Zato ne posmatramo obnovljive izvore energije odvojeno već u sklopu ukupnog portfelja kompanija, te ni njihov rezultat ne implicira neminovno povećanje premija osiguranja i suženje obima pokrića.

Takođe, nove tehnologije već omogućavaju promene u načinu ugovaranja čitavog niza osiguranja – “pay as you drive“ za kasko, „pay as you live“ za životno i/ili zdravstveno osiguranje koncepti su koji količinom i kvalitetom prikupljenih podataka o navikama osiguranika mogu doneti fundamentalne izmene u ove vrste osiguranja. Svaka ljudska aktivnost ima svoj „karbonski otisak“ te će i taj element sigurno imati uticaja na buduće trendove u osiguranju.

 

Da li su takve polise dovoljan podsticaj za kompanije da prelaze na zelenu ekonomiju, i kakav je stav osiguravača prema “zelenim” tehnologijama?

Dalji razvoj „zelenih“ tehnologija – bez obzira da li je u pitanju pomenuta proizvodnja energije ili električni automobili – sigurno će dovesti do promena u našem preuzimanju ovakvih rizika u osiguranje ali, uvereni smo, kroz dalje prilagođavanje postojećih osiguravajućih pokrića specifičnostima koje nove tehnologije donose. U ovom trenutku nije zahvalno precizno opisati šta će sve biti zahtevi tržišta – da li će kod kasko osiguranja motornih vozila biti potrebno posebno ugovaranje baterija ili odgovornosti operatera punjača električnih vozila prema trećim licima i distributivnom sistemu – takve promene pokrića će diktirati potrebe osiguranika.

Osiguravajuće kompanije najčešće usvajaju „prilagođavanje poslovnog modela klimatskim promenama“ kao deo opšte strategije održivosti. Šta to podrazumeva? 

U osiguranju je najznačajnije preuzeti odgovornost, i obećanja data klijentima danas - ispuniti sutra. Predviđanje je osnovni zahtev za kreiranje dugoročne ekonomske stabilnosti i svi ekonomski ciljevi moraju da se usklade sa društvenim i ekološkim interesima.

 Osiguravajuće kuće su, s obzirom na imovinu i broj zaposlenih, i same potrošači prirodnih resursa. Kako Vaša kompanija brine o očuvanju resursa u sopstvenom poslovanju? Da li postoje pravila koja su propisana na nivou cele VIG grupacije, i koja važe za svaku zemlju u kojoj Grupa posluje, ili svaka zemlja utvrđuje sopstvene prioritete?

Obaveza svih članica VIG grupe – a to je 50 kompanija na tržištu Centralne i istočne Evrope – jeste da aktivno utiču na podizanje nivoa svesti o uticaju klimatskih promena kod svojih zaposlenih, klijenata i poslovnih partnera. Poseban naglasak je na prilagođavanju biznis modela klimatskim promenama i očuvanju resursa u okviru kompanije.

Na nivou svih kompanija u svom  sastavu, VIG aktivno kontroliše ekološke indikatore: potrošnju električne energije u kWh, potrošnju grejanja u kWh, kilometražu poslovnih putovanja (avionski saobraćaj), emisiju CO2 i ostalih komponenti baziranih na ugljeniku. Po poslednjim zvaničnim podacima koji prate period 2017-2020, VIG je zabeležio značajan pad potrošnje po svim indikatorima što ukazuje na efikasnost mera odgovornog poslovanja.

Između ostalog, Wiener Städtische osiguranje uvelo je brojne digitalne aplikacije i alate koji se koriste u svakodnevnom poslovanju, kojima se doprinosi postizanju boljih rezultata u praćenju svih ključnih indikatora na nivou grupacije. Digitalizacijom internih i eksternih procesa štedi se vreme, smanjuje potrošnja električne energije i ostalih resursa, omogućava se servisiranje klijenata na daljinu ali i rad na daljinu naših zaposlenih. Takođe, svakodnevno  se preduzimaju sve zakonom propisane radnje za identifikaciju otpada, ustanovljavaju se mere za redukciju otpada i primenjuju mere za upravljanje i ispravan tok otpada.

Dodatno, pokrećemo ili učestvujemo u lokalnim inicijativama koje pomažu da se ekološka svest i održivi model poslovanja promovišu u lokalnim sredinama kroz aktivnosti društveno odgovornog poslovanja (CSR). Jedan od poslednjih primera aktivnog promovisanja zaštite životne sredine je sponzorstvo televizijskog serijala “Veslom kroz Srbiju”, čija je osnovna tema zaštita prirodne sredine i prirodnog bogatstva toka kanala Dunav-Tisa-Dunav. Na ovaj način smo preneli važnu ekološku poruku, obrativši se najširoj televizijskoj publici, našim sadašnjim i budućim klijentima i poslovnoj zajednici Srbije.

 

 

Intervju


Ostale objave iz ove kategorije:

Vladimir Bogosavljević, Wiener Städtische osiguranje: Podržavamo ekološke inicijative
Dejan Đokić, ASEE: Smanjenje broja zaposlenih u IT industriji nije kriza, već normalizacija

jul 7, 2023

Dejan Đokić, član Upravnog odbora kompanije ASEE Srbija , izjavio je za Tanjug da nedavno smanjenje broja zaposlenih u domaćem IT sektoru istovremeno podrazumeva i normalizaciju..

Pročitaj više...

Vladimir Bogosavljević, Wiener Städtische osiguranje: Podržavamo ekološke inicijative
Radovan Nikčević, UNDP: Podrška za najhrabrije

apr 6, 2023

Zemlje Zapadnog Balkana su se, potpisujući Sofijsku deklaraciju o Zelenoj agendi (kao deo Evropskog zelenog plana), još krajem 2020. obavezale da će zajedno sa EU raditi na tome da do 2050. godine Evropa bude klimatski neutralan..

Pročitaj više...

Vladimir Bogosavljević, Wiener Städtische osiguranje: Podržavamo ekološke inicijative
Dejan Kovačević: Digitalizacija i budućnost zdravstva

okt 11, 2022

Nove tehnologije utiču na sve segmente života i menjaju ga tako da nam obavljanje aktivnosti postaje brže i jednostavnije. Jedna od oblasti je i zdravstveni sistem, gde je proces digitalizacije u Srbiji počeo usvajanjem Programa digitalizacije zdravstva..

Pročitaj više...

Vladimir Bogosavljević, Wiener Städtische osiguranje: Podržavamo ekološke inicijative
Naša zelena tranzicija posvećena je generacijama koje dolaze

apr 27, 2022

Finansiranje “zelenih projekata” značajno raste poslednjih godina, što ukazuje da svest o održivom poslovanju i pronalaženju ekološki održivih rešenja više nije trend, već realna potreba i pravac u kojem se..

Pročitaj više...