Povreda na team building-u

Blog Autor: Irena Drča, dipl. pravnik Datum: 25.03.2023.
Povreda na team building-u

Da li se povreda na team building-u može smatrati povredom na radu i kako se obavlja njena kvalifikacija? Da li su zaposleni osigurani za vreme team buildinga i da li postoji odgovornost poslodavca za bezbednost zaposlenih na team building-u?

Cilj team buliding-a jeste povezivanje zaposlenih i jačanje timskog duha kroz zajedničke aktivnosti koje organizuje poslodavac, najčešće u prirodi. Iako zamišljen da razonodi zaposlene, može imati i negativne posledice ako se neko od zaposlenih povredi tokom aktivnosti. Opravdano se postavlja pitanje kako tretirati takvu povredu i da li se može kvalifikovati kao povreda na radu?

S obzirom na to da team building organizuje poslodavac, bilo u radno vreme ili van njega, a najčešće van sedišta, logično je utvrditi i njegovu odgovornost za bezbednost i zdravlje zaposlenih tokom tog perioda.

Definicija povrede na radu 

Zakon o radu ne poznaje termin team buliding-a niti sadrži definiciju povrede na radu ali propisuje odgovornost poslodavca za povredu ili štetu koju zaposleni pretrpi na radu ili u vezi sa radom.

S druge strane, imamo zakone kojima povreda na radu jeste definisana:

  • Zakon o zdravstvenom osiguranju ističe da je to povreda osiguranika koja se dogodi u prostornoj, vremenskoj i uzročnoj povezanosti sa obavljanjem posla po osnovu koga je osiguran, prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizičkim ili hemijskim dejstvom, naglim promenama položaja tela, iznenadnim opterećenjem tela ili drugim promenama fiziološkog stanja organizma, kao i povreda koju osiguranik pretrpi pri dolasku, odnosno povratku sa posla;
  • Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju sadrži sličnu definiciju da je to povreda koju osiguranici pretrpe na radnom kampu ili takmičenju (proizvodnom, sportskom i dr.);
  • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu kaže da pravo na bezbednost i zdravlje na radu imaju i „lica na dobrovoljnim i javnim radovima organizovanim u opštem interesu, radnim akcijama i takmičenjima u vezi sa radom“ a da im bezbednost i zdravlje na radu obezbeđuje organizator radova i takmičenja.

Ako imamo u vidu navedeno, postoji osnov da se povreda na team buildingu kvalifikuje kao povreda na radu s obzirom na to da postoji odgovornost poslodavca za bezbednost i zdravlje zaposlenih za vreme team buildinga.

Iako povreda nije nastala neposredno na radu, ona jeste u vezi sa radom jer se dogodila u prostornoj, vremenskoj i uzročnoj povezanosti sa radom. Ta se činjenica ne može zanemariti, posebno jer je isti organizovan na inicijativu poslodavca koji pored toga snosi i troškove same organizacije.

Obavezno ili dobrovoljno prisustvo team buildingu kao ključna činjenica za kvalifikaciju povrede

Ako se tome doda da je prisustvo na team buildingu obavezno, po mom mišljenju nema dileme u pogledu kvalifikacije povrede.

Mnogima dilemu izaziva upravo ova činjenica obaveznosti odnosno dobrovoljnosti prisustva team buildingu.

Pojedini smatraju da se samo povreda nastala na team buildingu koji je bio obavezan može smatrati povredom na radu. Drugi ističu da se, nezavisno od činjenice obaveznosti ili dobrovoljnosti, svaka povreda nastala u prostornoj, vremenskoj i uzročnoj povezanosti sa poslom koji zaposleni obavlja smatra povredom na radu.

Zvaničnih mišljenja nema

Interesantno je da zvaničnih mišljenja inspekcijskih organa nema, bar ja nisam pronašla nijedno. Nezvanično, postoje tvrdnje lica za bezbednost i zdravlje na radu da su inspektori imali različite stavove po ovom pitanju kada su se konsultovali sa njima u pogledu postupanja. Jedni smatraju da jeste povreda na radu, a drugi da nije.

Veliki broj lica za bezbednost i zdravlje na radu sa kojima sam pričala deli moje mišljenje i smatra da se ova povreda može kvalifikovati kao povreda na radu.

Da li su zaposleni osigurani za vreme team bulidinga?

Što se tiče osiguravajućih kuća, one ističu da su zaposleni osigurani i za vreme team buildinga, uz izuzetak koji se odnosi na ekstremne sportove. Zaposleni su osigurani za vreme obavljanja posla ali i van njega, tako da se nadonada štete islaćuje i za povrede nastale u slobodno vreme zaposlenog.

Ukoliko se team building organizuje tako da podrazumeva sportove i aktivnosti koje nose izvestan rizik (npr. jahanje, jedrenje, rafting) treba napomenuti da su za vreme tih aktivnosti svi učesnici osigurani i da je cena osiguranja najčešće uračunata u cenu usluga.

Biće interesantno ispratiti kakve će stavove po ovom pitanju zauzeti nadležni organi i sudska praksa jer za sada su mišljenja podeljena i neujednačena što dovodi do različitog postupanja i pravne nesigurnosti.

 

Blog


Ostale objave iz ove kategorije:

Povreda na team building-u
Sprečiti a ne lečiti

avg 7, 2023

I prošle i ove godine smo u aprilu u Beogradu gledali snežne pahulje. Prošle godine u junu smo „umirali“ od vrućine, ovog juna su nam zimske jakne još uvek bile na čiviluku u hodniku. A onda smo s ulaskom u jul počeli da..

Pročitaj više...

Povreda na team building-u
Kako da sprečimo digitalne prevare i krađu podataka i novca?

mar 13, 2023

Kada je Lazarus Group, severnokorejska hakerska grupa pod kontrolom države, ukrala 625 miliona dolara digitalnih tokena početkom 2022. godine od Ronin network, to je bio najveći sajber napad u istoriji decentralizovanih finansija (DeFi) i druga najveća..

Pročitaj više...

Povreda na team building-u
Od igre „SimCity“ do boljih gradova u stvarnosti

jan 31, 2023

Kao dete, uživao sam igrajući “SimCity”,..

Pročitaj više...

Povreda na team building-u
Da li znate šta od podataka dajete kad kliknete da prihvatate politiku privatnosti?

maj 4, 2022

Pre par godina mala kompanija iz Ajove, SAD, je dodala obaveštenje u okviru svoje politike privatnosti nudeći nagradu od 1000 američkih dolara bilo kome ko ih kontaktira. Posle gotovo šest meseci i preko 3000 novih korisnika primili su prvi..

Pročitaj više...