Prevare zaposlenih u finansijskim institucijama rastu tokom pandemije

Aktuelno Datum: 11.10.2021.
Prevare zaposlenih u finansijskim institucijama rastu tokom pandemije

Broj prevara zaposlenih u finansijskim institucijama raste, a 43 odsto anketiranih je prijavilo rast gubitaka usled prevara zaposlenih, pokazuje izveštaj konsultantske Aite grupe, a prenosi SmartPayments, firma koja pruža savetodavne usluge u oblasti plaćanja. 

Prema podacima ACFE, u 2012. godini 51 odsto zaposlenih koji su učestvovali u prevarama imalo je fakultetsko obrazovanje. Na višim izvršnim položajima radilo je 46 odsto njih, navodi se u naučnom radu dr Snežane D. Videnović i dr Aide M. Hanić na temu internih prevara zaposlenih u osiguranju. 

U svetu se u svrhu zaštite od prevara i krađa zaposlenih nudi i posebna polisa osiguranja vernosti. Allianz navodi da  Covid 19 tek treba da dovede do značajnog povećanja potraživanja po osnovu osiguranja vernosti. Ova polisa pokriva gubitke koje je poslodavac pretrpeo kao rezultat falsifikovanja, prevare ili nepoštenih radnji zaposlenih. Gubitak može da bude u novcu ili robi, a pokriće može da se ugovori za jednog ili grupu zaposlenih. Pritom, australijski broker PSC napominje da ovo osiguranje ne pokriva i izgubljenu dobit i ističe da je neophodno da delo bude počinjeno na poslu, u okviru opsega posla koje zaposleni obavlja, kao i da nenamerne greške ne mogu biti osnov za naknadu štete. 

Foto: Pixabay.com

 

Aktuelno


Ostale objave iz ove kategorije:

Prevare zaposlenih u finansijskim institucijama rastu tokom pandemije
Uvodi li novi zakon o unutrašnjim poslovima masovan nadzor građana?

sep 21, 2021

Poslednjih dana se velika bura podigla u vezi sa Nacrtom Zakona o unutrašnjim poslovima, a brojne organizacije civilnog društva uputile su Ministarstvu unutrašnjih poslova niz zamerki na postojeći tekst. Najviše kritika odnosi..

Pročitaj više...

Prevare zaposlenih u finansijskim institucijama rastu tokom pandemije
Štete od uragana Ida bi mogle da budu čak 21 milijardu dolara

sep 20, 2021

Gubici na tržištu osiguranja i reosiguranja od uragana Ida mogli bi dosegnuti čak 21 milijardu dolara, prema analizi kompanije za podatke i analitiku CoreLogic. Oni procenjuju gubitak industrije osiguranja u rasponu od 14 do 21 milijardu..

Pročitaj više...

Prevare zaposlenih u finansijskim institucijama rastu tokom pandemije
Napadi putem društvenih mreža na platne usluge porasli za 561,8 posto

sep 14, 2021

Prema podacima Atlas VPN, napadi putem društvenih medija na platne usluge porasli su za 561,8 posto u drugom tromesečju 2021. godine, u poređenju s prvim kvartalom 2021. Platforme društvenih medija imaju mnogo slabih tačaka koje akterima..

Pročitaj više...

Prevare zaposlenih u finansijskim institucijama rastu tokom pandemije
Evropske kompanije povećavaju investiranje u klimatske aktivnosti

avg 25, 2021

Prema istraživanju Evropske investicione banke (EIB)   “Evropske kompanije i klimatske promene 2020/2021” , Evropa pokazuje globalno liderstvo u..

Pročitaj više...